Kommunikativ juridik

Är du vd eller ingår du i ledningsgruppen? Kanske är du ägare till ett bolag som behöver juridisk rådgivning?

Med en bred förståelse för vilka utmaningar som kommer med respektive roll och genom kommunikativ juridik, vägleder jag mina kunder inom affärsjuridikens område.

Välkommen till en liten nischbyrå som älskar att göra affärsjuridiken enkel – oavsett bolagets storlek! 

Tjänster

Min verksamhet är sprungen ur det värmländska näringslivet och jag följer mina kunders utveckling och behov i olika skeden, på hemmaplan och ute i världen. Lyckad rådgivning består av lika delar lyssna och tala – samtalet mellan dig och mig är grunden till kommunikativ juridik. Hur kan jag hjälpa dig?

Avtal

För mig är affärsmodellen lika viktig som avtalet. 
 Jag hjälper dig att utveckla båda.

Företagsöverlåtelser

Säljare eller köpare? Oavsett vilket,
följer jag dig från start till mål. 

Tvister

Man kan inte välja sin motpart, 
men väl sitt ombud.

Bolagsformalia

Vissa saker får bara
inte bli fel.

Aktieägaravtal

Enter, exit, värdering och beslut. Jag lägger grunden
för hörnstenarna i ditt aktieägaravtal. 

I styrelserummet

Advokat i styrelsen
eller i styrelserummet? 

Vad kostar det?

Det är inte alltid som mina råd kostar, men när de gör det, försöker jag alltid lämna en offert. Jag har valt att vara transparent i min prissättning och redovisar alltid nedlagd tid.