Tjänster

Avtal

För mig är affärsmodellen lika viktig som avtalet. 
 Jag hjälper dig att utveckla båda.

Företagsöverlåtelser

Säljare eller köpare? Oavsett vilket,
följer jag dig från start till mål. 

Tvister

Man kan inte välja sin motpart, 
men väl sitt ombud.

Bolagsformalia

Vissa saker får bara
inte bli fel.

Aktieägaravtal

Enter, exit, värdering och beslut. Jag lägger grunden
för hörnstenarna i ditt aktieägaravtal. 

I styrelserummet

Advokat i styrelsen
eller i styrelserummet?