Tjänster

Start > Tjänster > Avtal

Avtal

Det finns många sätt att ta fram ett avtal på. Hur man gör hänger ihop med synen på avtal och vilket värde och betydelse man tillmäter det. Från min sida handlar det om att ställa öppna frågor för att få parterna att själva reflektera över möjligheter och problem. Ett genomarbetat avtal tillför bolaget och samarbetet ett ökat värde. 

Jag hjälper dig som ägare till bolag med aktieägaravtal och då verksamheter ska köpas eller säljas.

När jag tar fram aktieägaravtal får jag också ofta uppdraget att ta fram ägardirektiv och se till att styrelseformalia kommer på plats, såsom styrelsens arbetsordning.

Styrelser hjälper jag därutöver med avtal och frågor som inte ingår i vd:s löpande förvaltning. 

När jag hjälper personer som ingår i bolagets ledning skiftar uppdragen med vilken roll personen har. Är det inköpstöttar jag då något utöver det vanliga ska köpas in eller så anlitas som jag projektledare/specialist när vi tillsammans ser över och kvalitetssäkrar bolagets försäljnings-/inköpsvillkor – från sekretessavtal och offert till leveransvillkor. Marknadssidan hjälper jag vanligen vid leveranser utöver det vanliga, men även distributions- och återförsäljaravtal samt franchise- och agentavtal. Rör det HR/personal, är det sig oftast om anställningsavtal eller GDPR. FOU rör sekretess- och licensavtal samt olika former av joint ventures.