Tjänster

Start > Tjänster > I styrelserummet

I styrelserummet

Att ha en advokat i styrelsen är såklart inget måste, men en erfaren advokat med bred kompetens har en given plats i det ambitiösa bolagets styrelserum.

Jag är vald till ledamot i ett fåtal bolag, men jag har desto fler löpande uppdrag som styrelsens sekreterare eller som adjungerad ledamot. Vanligast är dock att jag får ett specifikt, i tiden begränsat, uppdrag från styrelsen.