Tjänster

Start > Tjänster > Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Att genomföra en trygg företagsöverlåtelse kräver flera olika kompetenser, varav juridik är en. Jag har med åren blivit en väletablerad rådgivare vid företagsöverlåtelser.

Oftast kommer jag in tidigt i processen och kan tillsammans med ägaren och övriga rådgivare planera transaktionen i god tid. Men även motsatsen förekommer i stor omfattning, där jag med kort varsel anlitas för att upprätta eller granska transaktionens alla juridiska dokument.

Liksom vi all god rådgivning, försöker jag vinnlägga mig om att skapa en miljö för en öppen och rak kommunikation, dels mellan kunden och mig, men även mellan motpartens företrädare och deras rådgivare.

Jag arbetar medvetet för att utveckla och effektivisera mitt arbetssätt. Digitalisering av arbetet är ofrånkomligt och tack vare digitala verktyg kan jag erbjuda kostnadseffektiv rådgivning, inte bara vid större transaktioner, utan även vid överlåtelser av mindre verksamheter.

Med min breda juridiska erfarenhet, kan jag snabbt sätta mig in i det aktuella bolagets verksamhet och identifiera juridiska brister och ta höjd för dessa i överlåtelseavtalet.