Tjänster

Start > Tjänster > Tvister

Tvister

Det finns knappast något man förknippar mer med en advokat än som ombud i en rättegång. Med rätt ombud på sin sida, ökar möjligheten att parterna når en överenskommelse innan den ena parten stämmer den andra. Det handlar från min sida om att kommunicera rakt, tydligt och fast – men inte utan lyhördhet för motpartens sida av saken.

Jag har arbetat som ombud i tvister sedan 2002 och i mån av utrymme, kan jag åta mig uppdrag som ombud i kommersiella tvister.